ĐẶT XE
1
Đặt xe
--
--
Trả xe
--
--
2
Kiểu
--
Tiện ích kèm theo
--
3
Thông tin của bạn
--
Thông tin thanh toán
--

Chọn xe / tiện ích bổ sung

Showing all 12 results

Cerato

Kia / Sedan / 2016
4 Ghế
Tự động
1.5
Xăng
800,000/Total
800,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Cerato

Kia / Sedan / 2017
4 Ghế
Sàn
1.5
Xăng
700,000/Total
700,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Elantra

Hyundai / Sedan / 2017
4 Ghế
Tự động
1.5
Xăng
800,000/Total
800,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Ford Tuner

Toyota / Suv / 2015
7 Ghế
Tự động
2.7
Xăng
1,200,000/Total
1,200,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Ford Tuner

Toyota / Suv / 2019
7 Ghế
Tự động
2.7
Dầu
1,400,000/Total
1,400,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Inova

Toyota / Suv / 2015
7 Ghế
Tự động
2.0
Xăng
700,000/Total
700,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Mazda 2

Mazda / Sedan / 2017
4 Ghế
Tự động
1.5
Xăng
800,000/Total
800,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe
Mazda 3

Mazda 3

Mazda / Sedan / 2018
4 Ghế
Tự động
1.5AT
Xăng
800,000/Total
800,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe
Mazda 3

Mazda 3

Mazda / Hatback / 2019
4 Ghế
Tự động
1.5
Xăng
900,000/Total
900,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Mazda CX5

Mazda / Suv / 2018
5 Ghế
Tự động
2.0
Xăng
1,100,000/Total
1,100,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Rondo

Kia / Sedan / 2017
4 Ghế
Sàn
2.0
Xăng
900,000/Total
900,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe

Trailblazer

Chevolet / Suv / 2018
7 Ghế
Tự động
2.4
Dầu
1,100,000/Total
1,100,000/Ngày
 • Hệ thống sưởi phụ
 • Bluetooth
 • máy nghe đĩa CD
 • Khóa trung tâm
 • Màn hình hiển thị
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Bánh xe hợp kim
 • Gương chiếu hậu
 • Gói thể thao
 • Đình chỉ thể thao
 • Giao diện MP3
 • Hệ thống định vị
 • Mái nhà toàn cảnh
 • Các cảm biến đỗ xe
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!