ĐẶT XE
1
Đặt xe
--
--
Trả xe
--
--
3
Thông tin của bạn
--
Thông tin thanh toán
--

Tiện ích bổ sung

Giao nhận tận nơi Đà Nẵng

Chi phí tài xế ngoại thành Đà nẵng, chưa bao gồm ăn uống.    

Tài xế ngoại thành

Chi phí tài xế ngoại thành Đà nẵng, chưa bao gồm ăn uống.    

Tài xế nội thành Đà Nẵng

Chi phí tài xế nội thành Đà nẵng, bao gồm ăn uống  

Rondo

Kia / Sedan / 2017

Tỷ lệ

QTY Tỷ lệ Subtotal
Giá thuê xe 900,000
Tổng tiền 900,000
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!